Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. Salwirak sp. z o.o. dokonał całkowitego, wcześniejszego wykupu 5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów)
Z przyjemnością informujemy, iż Wierzyciel S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.Best Capital sp. z o.o. pełnił
Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.160 sztuk obligacji na okaziciela serii B spółki Capital
Z przyjemnością informujemy, iż Europejski Fundusz Medyczny S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 3.456.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.Best Capital
Z dniem 16 listopada 2015 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Esperotia Energy Investements S.A.Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych
Z dniem 3 listopada 2015 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki West Real Estate S.A.Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów
Z dniem 13 października 2015 r. Best Capital świadczy usługi związane z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Patent Fund S.A.Best Capital będzie wspierał Emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, a także prowadził bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta rynku
Z przyjemnością informujemy, iż Europejski Fundusz Medyczny S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.Best Capital sp. z
W dniu 21 sierpnia 2015 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje spółki Salwirak Sp. z o.o.,  dla której Best Capital sp. z o.o. świadczy usługi autoryzowanego doradcy. Salwirak Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na terenie Wrocławia, w szczególności w północno-zachodniej części miasta w dzielnicy Fabrycznej.
W dniu 17 marca 2015 r. Best Capital zawarł umowę na świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki AGROTOUR S.A..Best Capital współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta.Spółka AGROTOUR S.A. oferuje szeroki
W dniu 23 lutego 2015 r. Best Capital zawarł umowę na świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu.Best Capital współdziała z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym
Z dniem 18 grudnia 2014 r. Best Capital rozpoczął świadczenie usług związanych z funkcją Autoryzowanego Doradcy dla spółki Salwirak sp. z o.o.Best Capital będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta
1 2 3 4