Artykuły

Celem artykułu jest przedstawianie czytelnikowi wyceny zastawu na akcjach metodą wskaźnikową na dzień 24 października 2016 r. na przykładzie firmy GRAAL S.A. dla pakietu 100 000 akcji.Zastaw rejestrowy jest jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Jego największą zaletą jest
Dziś w dobie internetu, smartfonów, tabletów i pokemonów (?) nie wyobrażamy sobie świata bez stron internetowych, aplikacji mobilnych czy programów komputerowych. Jeszcze kilkanaście lat temu kupno wszelkiego rodzaju oprogramowania oznaczało wypad do sklepu komputerowego, znalezienie odpowiedniego pudełka
W dniu 23 czerwca 2016 r. w referendum Brytyjczycy podejmą decyzję czy chcą pozostać w Unii Europejskiej czy też wolą ją opuścić i cytując brytyjski brukowiec The Sun „uwolnić się spod jarzma antydemokratycznej brukselskiej machiny”. Referendum ma
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. Salwirak sp. z o.o. dokonał całkowitego, wcześniejszego wykupu 5.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów)
Z przyjemnością informujemy, iż Wierzyciel S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych.Best Capital sp. z o.o. pełnił
Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.160 sztuk obligacji na okaziciela serii B spółki Capital
Z przyjemnością informujemy, iż Europejski Fundusz Medyczny S.A. dokonał całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 3.456.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.Best Capital
Sposobów na finansowanie przedsięwzięć jest wiele. W zależności od stopnia zaawansowania, możemy skorzystać z różnych rozwiązań. W poniższym artykule przedstawimy 5 sposobów finansowania przedsięwzięć dla trzech etapów rozwoju: pomysłu (lub projektu w fazie seed), projektu generującego swoje
Leasing jest umową cywilnoprawną, na podstawie której jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie leasingu czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty zwane ratami leasingowymi. Finansowanie przedsiębiorstwa za
Rynek finansowy oferuje szereg form i instrumentów umożliwiających sfinansowanie różnych inwestycji.  Odpowiedni dobór często przesądza o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia, dlatego warto zastanowić się, które z nich najbardziej odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa.  Leasingu i kredytu nie można rozpatrywać, jako
Funkcjonowanie i rozwój firmy wymaga ciągłego dopływu kapitału. Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania się przedsiębiorstw jest kredyt bankowy. Warto zatem poznać dwa, podstawowe jego rodzaje.Kredyt inwestycyjny to skomplikowany instrument finansowy. Z definicji jest to narzędzie służące do
W działalności wielu firm nachodzi moment, kiedy do rozwoju potrzebny jest dodatkowy kapitał. Potrzebą może być np. zakup nowego sprzętu, modernizacja linii produkcyjnej, wybudowanie nowej hali lub innego obiektu. W ostatnim czasie jako inwestycje wyróżnia się także
1 2 3 4 16